aşı olmayanlar

Aşı Olmayan İşçiler İle İlgili 13 Soru ve Cevapları

PCR testi mecburi mi oldu?

İşveren, COVID-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlarından 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren haftada bir kez mecburi olarak PCR testi isteyebilecek.

İşveren test istemeyebilir mi?

Çalışma ve Sosyal G. Bakanlığı’nın genelgesinde, “mecburi olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek” diyor. Yani, “işveren mecburi olarak isteyecek” demiyor. Bu halde isteyen işveren testi mecburi tutar, isteyen tutmaz.

Test mecburiyeti bütün çalışanları mı kapsıyor?

6 Eylül 2021 tarihinden itibaren bütün mesleklerde çalışan işçiler için işveren mecburi test yaptırmasını isteyebilecek.

Hastalık geçirenler de test yaptırmak mecburiyetinde mi?

COVID-19 hastalığı ardından bağışıklık kabul edilen vakit içersinde tespit edilen çalışanlardan bu vakit içersinde test istenmeyecek.

İşçi tek doz aşı olsa da gene de test yaptıracak mı?

Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek, zira aşıların tamamlanması gerekiyor.

Test uygulamasında işveren nasıl bir yol izleyecek?

Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını ya da aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını şahsi verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu hal esasen işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor. Ardından işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusu ile ilgili yazılı olarak bilgilendirecek. Bu bilgilendirme ardından işveren, aşı olmayan işçilere, COVID-19 tanısı konulması halinde iş ve sosyal g. yasası yönünden karşılaşacakları neticeleri de bildirmekle yükümlü.

İşverenin bilgilendirme yapmasındaki hedef ne?

Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de başka çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Hem de aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı işverenin çalıştırmayacağı, ücret açısından farklılık olacağı, hem de çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine yönelik hususlarda işverenin çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

Test neticeleri kayıt altında tutulacak mı?

İşveren bütün test neticelerini lüzumlu işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutacak.

Testler nerede yaptırılacak?

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan bütün sıhhat kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi içinde de yapılabiliyor.

Testlerin ücretini kim ödeyecek?

Devlet hastanelerinde yapılması halinde testler bedava olacak.

Devlet hastanesinde test yapılmaz da özel sıhhat kurumlarında yapılırsa testin ücretini kim ödeyecek?

İş sağlığı ve güvenliği bünyesinde işveren, alınacak tedbirlerin maliyetini işçiye yansıtamıyor. Bu halde işçi geçerli bir sebepten ötürü testini devlet hastanesinde yaptıramaz ve özel sıhhat kurumunda yaptırmak mecburiyetinde kalırsa testin ücretini işverenin karşılaması gerekiyor.

Neden mecburi test uygulamasına gidildi?

Çalışma ve Sosyal G. Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede mecburi test uygulamasının nedeni, “COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, başka çalışanların sahip olunan sıhhat ve emniyet şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır” diyerek açıklandı.

Test yaptırmak istemeyen işçiyi, işveren işten çıkarabilir mi?

Bu hususta iki değişik görüş var. Birincisi, nasıl aşı olmak mecburi değilse PCR testi yaptırmak da mecburi olmadığından ve işçiden test istemenin işverenin arzusuna bağlı tutulduğundan işveren test yaptırmayan işçiyi işten çıkartamaz. Diğer görüş ise, işverenden, test konusu ile ilgili talep gelmesi halinde işçinin bu testi mecburi olarak yaptırması gerektiğinden hem aşı olmayan hem de test yaptırmayan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından anında feshedilebilir. Ortak görüş ise bu konunun yargı kararına bağlı olacağı. Daha açık bir anlatımla, test yaptırmayıp da işten çıkartılan işçinin mahkemeye başvurması halinde yargının vereceği karar emsal teşkil edecek.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir