dinler

Dünyadaki İnanç Dağılımı Nasıl?

Dünya, geçtiğimiz özellikle 10 yıl içerisinde daha seküler bir hale geldi ancak bir dine veya inanışa sahip olan insanların nüfusu tabii ki daha fazla. Dünya nüfusunda bir inanışa sahip olan insanların oranı tam %84 oranında. Gelin Dünya nüfusunun %84’ünün inanış dağılımı nasılmış görelim.

Hristiyanlık: %31
Müslümanlık: %25
İnançsızlar: %15,6
Hindu: %15,2
Budistlik: %6,6
Halk dini: %5,6
Yahudilik: %0,2

Dünya genelinde Hristiyanlık bu dinlerden en fazla inanan sayısına sahip olanı. Dünya nüfusunun aşağı yukarı %31’i Hristiyan, onu %25 ile Müslümanlar yakından takip ediyor. İslam, her ne kadar Kamboçyalıların ve Taylandlıların %95’inden çoğunu oluşturarak Budizm’e inansa da, Orta Doğu’daki en baskın din. Yahudiler dünyanın yalnızca %0,2’sini oluşturuyor. Bununla beraber Yahudilik, yaygın dinlerin en ufak nüfusuna sahip.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir