hedonizm

Hedonizm Salgını Nedir?

Hedonizm’in savunduğu asli ilke; hayat süresince haz almanın tek doğru tercih bulunduğu ve insanların hayatını haz alabilecekleri şekilde planlaması gerekliliğini savunmasıdır.

Tahmin edeceğiniz üzere Hedonizm taraftarlarına Hedonist adı veriliyor. Hedonistlere göre, şayet bir eylem neticesinde haz veriyorsa doğru bir eylemdir. Yani bir eylemin doğruluğu, şahsa haz vermesiyle doğru orantılıdır. Eğer bir eylem, şahsa haz vermiyorsa; birey o eylemi direkt sonlandırmalıdır. Ancak tahmin edilenin aksine yalnızca cinsel hazlar değil, başka hazlar da Hedonizm’in olmazsa olmazlarıdır.

Hedonistler’in ortak özellikleri genel olarak; bencillik, kendini beğenme, başkalarını kendi çıkarları için kullanma, eleştiriye kapalı olma üzerinedir. Doğal olarak milli ve dini şeyler ile meşgul olmazlar. Kurallardan ve kısıtlamalardan hoşlanmazlar. Çalışmayı sevmezler ve aile sorumluluğu başta olmak üzere hiçbir sorumluluğu kabul etmezler.

Hedonizm’in kurucusu, Sokrates’in öğrencisi Aristippos’dur. Aristippos’un Hedonizm’ine göre insanı insan yapan tek duygu hazdır. İnsan haz alabildiği sürece ve alabildiği kadar insandır. Haz; işlemiş ya da ileride değil, yaşanılan anın içerisinde aranmalıydı. Hem de bu zevkin asli tarifi somuttu.

Sadece cinsel dürtüler değil; müzik dinlemek, araba kullanmak, yemek yemek, kitap okumak, bitki yetiştirmek gibi şeyler de insana haz verilen sürece Hedonizm’in sınırlarına girmekteydi. Hayat tarzlarından dolayı Roma İmparatorları ve Pompeii halkı, en ünlü Hedonistler olarak ifade edilmektedir.

Ancak Epikuros’a göre haz, bedensel değil ruhsal yani soyut olmalıydı. Aristippos’un tarifinde evrensel ahlak ve tertip kurallarına aykırılık mevcutken, Epikuros’un tarifinde bundan söz edilemez. Epikuros; bilgeliğin, onurun, şerefin ve adil hayatın Hedonizm için olmazsa olmaz kriterler bulunduğunu ifade etmiştir.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir