Sperm Nedir?

Testislerde imal edilen erkek üreme hücresi spermin oluşumu buluğ döneminde, spermatogenez ile testislerde gerçekleşir. Doğum ardından skrotuma (testis torbası) inen testisler içinde yer alan (testislerin skrotuma inmesi sperm yapımı için önemlidir zira spermler beden ısısında üretilemez) seminifer tüpçüklerde sertoli, leyding ve sperm ana hücreleri yer alır.

Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan folikül uyarıcı hormonun sertoli hücrelerini uyarmasıyla sperm üretimi başlar. Seminifer tüpçüklerde meydana gelen spermlerin döllenme ve hareket yeteneği yoktur. Sertoli hücreleri spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlar. Spermler seminifer tüpçüklerden epididimis kanallarına geçer ve bu kanallarda aşağı yukarı yirmi gün tutularak olgunlaşır, hareket ve döllenme yeteneği kazanır. Spermatogonyumdan dinamik sperm oluşuncaya kadar ortalama vakit 65-75 gün aralığındadır. Sıhhatli erişkin bir ergin bireyde günde aşağı yukarı 3 milyon spermatogonyum bu müddette başlamaktadır.

Spermlerin hareket etmelerine ve beslenmelerine yardımcı olan seminal sıvıyı yapan bezler prostat bezi, seminal veziküller ve cowper bezidir. İdrar ve sperm atılımının tek açıklıktan gerçekleşmesi nedeniyle iki ayrı sıvının birbirlerine karışmasına engel olan yapı, idrar kesesinin anında altında üretrayı sararak yerleşmiş olan prostat bezidir. Sperm çıkışı esnasında prostatı çevreleyen kaslar kasılır ve idrar kesesi baskılanarak idrar çıkışı önlenir.

Bazik yapıya sahip olan sperm, üç kısımdan ortaya gelir. baş, boyun ve kamçı. Başın uç evresinde akrozom yer alır. Akrozom sindirim enzimleri sahibi olan bir kesecektir ve yumurta hücresinin zarını eritmekle görevlidir. Spermin boyun evresinde mitokondriler yer alır ve mitokondrilerin ürettiği atp enerjisi kamçı yapısındaki mikrotübüller tarafından kullanılarak hareket sağlanır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir